Četrtek, 2. December 2021, 08:27

Železnodobno in rimsko steklo iz Vinice in okolice

Torek, 19. Januar 2010, 18:44

Steklo iz Vinice in okolice

Golek pri Vinici je z bogatimi najdbami iz mlajše železne dobe vzpostavil pojem »Viniške skupine« kot posebne materialnokulturne celote mlajše železne dobe. Bližnji lokaciji Mekote pri Podklancu in Majišče pri Ziljah pa sta postregli z najdbami iz zgodnje rimske dobe. Tokrat bi se na kratko ukvarjali z bogatimi najdbami različnih okrasnih in praktičnih steklenih produktov z Goleka in bližnjih lokacij.

 

Obdelovanje stekla je tehnologija, ki se je v Evropi pojavila v času starejše železne dobe in se že tedaj razvila na zavidljivo raven. Prazgodovinski steklarji so bili sposobni oblikovati steklo v želene oblike, ga z dodajanjem kovin barvati in tako izdelovati različne produkte, večinoma v okrasni namen. Med najbolj številčnimi najdbami ne le v Vinici, temveč tudi na Dolenjskem srečamo steklene gumbe oz. kroglice, ki so jih nizali na vrvico in tako oblikovali čudovite barvne ogrlice. Poleg gumbov srečamo tudi drugačne oblike, navadno zoomorfne (v obliki živali), ki so kot posebno dragoceni obeski imeli dekorativno in tudi magično ali zaščitno funkcijo. Steklene elemente so mnogokrat integrirali tudi na fibule, tj. zaponke, in jih tako še dodatno olepšali. Pra-zgodovinski steklarji na ozemlju poznejših rim-skih provinc Dalmatia in Pannonia pa niso bili vešči izdelovanja posod iz stekla, temveč le kompaktnih, strjenih kosov.

 

Preskok v kvaliteti ob-delave in načinih izdelovanja stekla se je pojavil z Rimljani, katerih tehnike, večinoma prevzete po Grkih in Etruščanih ter razvite naprej, so bile na višji stopnji kot pri istočasnih prazgodovinskih skupnostih Evrope. S širitvijo Rimskega imperija so se tehnike obdelovanja stekla razširile po novoustanovljenih provincialnih središčih in se tako približale med ostalimi tudi našemu ozemlju. Iz najdenega materiala lahko tako izpostavimo najdbe čudovitih steklenih posod različnih oblik in volumnov, zgodnjih steklenic in kozarcev. Gotovo preseneča kvaliteta obdelave stekla, ki je navadno izredno tanko, mnogokrat tudi različnih barv, posebno imenitno posodje pa tudi poslikali.

 

Najdba steklenega posodja pomeni prisotnost premožnejšega sloja, ki si hrane in vina ni več stregel v grobem glinastem posodju. V primeru Bele krajine gre lahko le za prebivalstvo različnih podeželskih posestev (villae rusticae) večinoma v lasti trgovskih družin iz Ogleja (Aquileia) in Siska (Siscia), ki so nastala po osvojitvi tega ozemlja in vzpostavitvi provincialne uprave v prvi polovici 1. st. n. št. To stekleno posodje je lahko le tujega izvora in je najverjetneje bilo uvoženo iz Trsata (Tarsactica) v Kvarnerju prek Gorskega kotarja in ozemlja današnje Bele krajine po Kolpi vse do Siska na Hrvaškem in naprej. Posodje tako izpričuje ne le rimsko spretnost pri obdelovanju stekla, temveč tudi vpetost Bele krajine v antične trgovske tokove, ki so tekli prek tega ozemlja, in prisotnost bogatejšega sloja prebivalstva, verjetno romaniziranih staroselcev, ki so tudi prek tovrstnega posodja izkazovali pripadnost rimski kulturi in načinu življenja.

 

Steklo iz Vinice in okolice

 

Steklo iz Vinice in okolice

 

Steklo iz Vinice in okolice

 

 

Primeri mlajšeželeznodobnega stekla, najdenega na Goleku pri Vinici in bližnjih lokacijah: barvasti stekleni gumbi, ki so jih nizali na vrvice in tri zoomorfni obeski v obliki ovnove glave. Na sredini umetelni obesek v obliki ovnove glave in z izredno kvalitetno obdelavo stekla. Spretnost mojstra postane posebno očitna, ko upoštevamo, da je predmet velik le 1.5 x 1 cm. Slika na desni: stekleni prstan.

 

Steklo iz Vinice in okolice

 

Steklo iz Vinice in okolice

 

Rimsko stekleno posodje, najdeno v okolici današnje Vinice. Zelo kvalitetna izdelava je vidna tako v tankosti stekla kot v rebrasti obliki posode.

 

Janez Weiss

 

BELOKRANJEC, december 2009, št. XII/12

Dodajte komentar
Trenutno ni aktivne ankete

KAM V BELI KRAJINI

  • Trenutno ni napovedanih dogodkov.