Torek, 30. November 2021, 16:06

Budno oko: Se metliškemu kopališču obetajo boljši časi?

Torek, 26. Oktober 2010, 08:49

Metliško kopališče

S kopališčem na reki Kolpi v Metliki že dalj časa upravlja podjetja Gostinstvo in turizem Metlika (GTM), ki se je do lastništva dokopalo v času tranzicijskega lastninjenja v začetku 90. let. In od takrat nekdanja svetla točka metliškega turizma propada, saj je gostinski objekt močno načel zob časa, na bregovih reke so se že nabrale debele plasti mivke, v reki se zaradi nesnage izrašča rastlinje, ob podpornih stebrih mostu se zbira vejevje, o lesenem mostičku preko Sušice, preko katerega je vodila pešpot do Križevske vasi, pa ni več ne duha ne sluha. Tisti, ki se še spomnijo, v kakšnem stanju je bilo metliško mestno kopališče pred tremi, štirimi desetletji, so zdaj ogorčeni.

 

Pisni viri navajajo, da je bilo kopališče na Kolpi ob mostu odprto še pred drugo svetovno vojno, daljnega 6. junija 1934. Za zgraditev kopališke barake in ureditev kopališča si je zlasti prizadevalo Tujskoprometno društvo in  župan osebno. Zemljišče zanj je dala na razpolago meščanska skupnost. Kopališče je bilo v 70. in 80. letih v poletnem času osrednji prostor, kjer so se dogajale številne kulturne in zabavne prireditve. Leta 1971 so namreč čez Kolpo zgradili nov most, regulirali hudourniško Sušico ter preuredili letno kopališče. Začeli so prirejali zabavne prireditve Noči na Kolpi, nastopali so glasbeni orkestri in skupine, dan in noč se je na tamkajšnji ploščadi igral nožni tenis. Na poti proti morju so se ustavili številni turisti iz tujine in marsikateri je nato celoten dopust preživel na bregovih Kolpe. V Metliko so iz Ljubljane vozili kopalni vlaki, zato je bil ob vikendih na kopališču takšen živžav kot v najbolj mondenih turističnih krajih. Reka Kolpa je mirno žuborela, bila je kristalno čista in v njej se je namakalo staro in mlado.

 

Po letu 1990 je reka postala ločnica med Slovenijo in Hrvaško, na obeh straneh meje so zgradili mejne prehode. Za kopališče in za objekt se ni več nihče kaj dosti zmenil. V gostinskem objektu, ki je vse bolj propadal, so nekaj časa še domovali MKC Siva Čaplja, pa Klub Bariera, trenutno pa ima prostore, ki  nimajo niti urejene osnovne kanalizacije, v najemu Jadralno društvo sonce. Društvo Debeli četrtek enkrat na leto na ploščadi, ki jo počasi zarašča trava, organizira prvenstvo v nožnem tenisu, lani pa so na kopališču zbor pripravili člani belokranjskega motorističnega društva Divja jaga. In to je tudi vse.

O tem, kaj se bo v prihodnjih letih dogajalo z metliškim kopališčem, smo vprašanja zastavili županji Občine Metlika Renati Brunskole in direktorici GTM Metlika Veri Pešelj.

 

 Metliško kopališče

Foto 1: Rečno strugo na kopališču na Kolpi v Metliki bo potrebno temeljito očistiti, saj se že močno razrašča vodno rastlinje.

 

Kaj ste v zadnjih letih storili, da bi ustavili propadanje nekoč izjemno lepo urejenega mestnega kopališča na Kolpi?

Renata Brunskole: Občina Metlika je v letu 2010 v okviru projekta IPA Slovenija - Hrvaška v višini cca 70 tisoč evrov odkupila del kopališča, natančneje brežino ob reki Kolpi. V tem razpisu smo pridobili 85 odstotkov evropskih sredstev in 10 odstotkov sredstev Republike Slovenije, 5-odstotni delež je šel iz proračuna Občine Metlika. Istočasno pa smo v letošnjem letu pristopili k projektu in izvedbi kanalizacije Križevska vas, kar je osnova za ureditev mestnega kopališča ob reki Kolpi.

Vera Pešelj: Glede na neurejeno infrastrukturno stanje na območju nekdanjega metliškega kopališča  Metlika podjetje GTM d.o.o. Metlika zaenkrat ne investira v razvoj tega območja.

 

Kakšni so vaši načrti za naprej?
Renata Brunskole: Načrti Občine Metlika so ureditev mestnega kopališča Metlika in mu vrniti ugled izjemno lepo urejenega mestnega kopališča ob reki Kolpi ter v bližini kopališča ureditev kampa za avtomobile in avtodome. V bližini se namreč nahaja največji mejni prehod na tem delu Slovenije, to je Mednarodni mejni prehod Metlika, kjer bo spomladi leta 2011 dokončana na Hrvaškem tudi navezovalna cesta na avtocesto Zagreb - Reka – Split. V povezavi s tem pričakujemo tudi ponovno večji pretok prometa preko tega mednarodnega prehoda. Z izgradnjo kanalizacije, ureditvijo kopališča, rečne struge reke Kolpe na tem območju, kampa za avtomobile in avtodome bomo imeli na območju Občine Metlika še eno od pomembnih točk za prireditve, na primer za koncerte, srečanja motoristov in razne druge prireditve. Lokacija je odmaknjena od gostega naselja in prireditve ne bodo moteče za prebivalce Metlike in bližnjih vasi.
Vera Pešelj: Naša želja je, da se območje v sodelovanju z lokalno skupnostjo uredi v turistično-rekreativni center, ki bo privabljal tako domače kot tudi tuje goste.

 

Realno gledano, kdaj bo po vašem mnenju kopališče znova zaživelo?
Renata Brunskole: Naša želja je, da bi kopališče znova zaživelo v letu 2011 oziroma najkasneje v letu 2012. Načrtujemo, da bomo uredili celotni kompleks Mestnega kopališča Metlika ter za ta projekt poskušali pridobiti še dodatna evropska sredstva.

Vera Pešelj: Glede na trenutno situacijo v zvezi z razpolaganjem in pridobivanjem finančnih sredstev je težko napovedati, kdaj  bomo pristopili k temeljiti obnovi kopališča.  

 

Iz odgovorov metliške županje in direktorice podjetja GTM je razvidno, da se stvari le premikajo na bolje, a potrebna bodo še številna usklajevanja, dogovori, pogovori, predvsem pa veliko dobre volje in ne nazadnje tudi zajeten kup denarja. Vsekakor bo potrebno odločitve sprejeti hitro, saj nas v času, ko gospodarstvo peša, lahko rešijo tudi dobre in pametne investicije v turistične objekte.

 

Metliško kopališče

Foto 2: Gostinski objekt na metliškem kopališču na Kolpi ob mostu je že močno načel zob časa.

 

Rudi Vlašič

BELOKRANJEC, oktober 2010, št. 10/XIII

Dodajte komentar
Trenutno ni aktivne ankete

KAM V BELI KRAJINI

  • Trenutno ni napovedanih dogodkov.