Četrtek, 2. December 2021, 08:26

Pektoral (naprsni obesek) iz Stražnega dola nad Golekom pri Vinici

Sreda, 9. December 2009, 11:25

Vinica2

Med pomembnejša arheološka najdišča v Beli krajini štejemo lokacijo Stražni dol nad Golekom pri Vinici, kjer je med leti 1906-1907 izkopavala vojvodinja Meklenburška in našla železnodobno grobišče, ki je spadalo k tamkajšnji naselbini. Bogata zbirka najdb je bila v 20. letih 20. st. prodana v ZDA in je sedaj, skupaj z vrsto zbirk iz drugih lokacij v današnji Sloveniji (Stična) in Avstriji, v lasti Harvardovega Peabody Museum. Iz kopice tamkaj najdenih zanimivih artefaktov bi izpostavil dva pektorala (naprsna obeska), ki se po svojem izgledu in pomenu zelo odlikujeta.

 

 

Preteklost Bele krajine v času mlajše železne dobe (laten, okvirno 500 – 35 pr. n. št.) je tesno povezana s plemenom Japodi (Iapodes), ki je obvladovalo prostor od reke Une v Bosni in Hercegovini prek Like na Hrvaškem do reke Kolpe oziroma Lahinje v Sloveniji. Prav Kolpa je predstavljala svojevrstno japodsko severno mejo, kjer so se prek obvladovanja ozemlja današnje Bele krajine in Notranjske vse do Snežnika Japodi stikali z vrsto drugih, predvsem dominantno keltskih skupin Tavriskov, Latobikov, Karnov in ostalih. Tako je bil prostor današnje Bele krajine v času železne dobe prostor različnih vplivov, tako »keltskih« s severa kot »iliroitalskih« z juga ter »panonskih« z vzhoda. Seveda moramo v teh vplivih videti dejansko (so)delovanje in sovplivanje elit, vrhnjega sloja ljudi iz vrst Japodov, Latobikov in ostalih, ki so obvladovali ključno dejavnost - trgovino s kovino, ki je potekala prek tega ozemlja, med (trgovinsko pomembnim) Kvarnerjem in (z rudo bogato) Dolenjsko ter (dandanes hrvaškim) Obsavjem in (kovine željno) Liko, hkrati pa bili kot konjeniki tudi bojna elita teh skupnosti.

 

 

Bivanjske navade te ključne skupine ljudi so predstavljale kulturno nadgradnjo, ki se jasno zrcali v materialni kulturi v okviru katere je ravno nakit igral vlogo enega izmed temeljnih indikatorjev, pokazateljev družbenega statusa, vloge in imetja posameznika. O prisotnosti te skupine ljudi v železnodobni naselbini pri današnji Vinici jasno pričajo številne najdbe tukaj izpostavljenih enojnih (in dvojnih) pektoralov, naprsnih obeskov.

Pektoral (lat. pectus, oris 3, n – prsa) je navadno večji obesek, ki je krasil prsa nosilca in jasno poudarjal njegov družbeni status in pomen. Predvsem v osrednjebalkanskem in objadranskem prostoru srečamo različne oblike pektoralov, v japodskem prostoru tako največkrat z motiviko konja, ki se tudi sicer smatra kot svojevrsten simbol Japodov v času mlajše železne dobe (glej tudi Belokranjec, junij 2009). Tukaj izpostavljena pektorala kažeta jasne skupne elemente: Osrednji obesek (predstavlja t.i. »sončno ladjo«) na levi in desni strani krasita konjski glavi (sl. 1) ali cela konja (sl. 2), na spodnji del osrednjega obeska pa so pridodani različni obeski (sl. 1) ali zvončki (sl. 2), ki so s svojim zvonenjem opozarjali na pomembnost osebe. Posebno imeniten je pektoral na sliki 1, ki visi na fibuli (sponki) okrašeni s kar šestimi jantarnimi gumbi, kar glede na izredno vrednost jantarja kot svojevrstne magične in zaščitne snovi izpričuje bogastvo imetnika.

 

 

Najdbe iz Stražnjega dola nad Golekom nam tako pričajo o prisotnosti posebno ugledne in pomembne skupine ljudi, železnodobne ekonomske, duhovne in bojne elite, ki je svoj status poudarjala z dragocenim in posebno oblikovanim bronastim nakitom, v katerem lahko vidimo tudi temeljne identifikatorje etnične in duhovne pripadnosti: stiliriziranega konja (etnični) in sončno ladnjo (duhovni).

 

 

Janez Weiss

 

Belokranjec, november 2009, št. 11/XII

 

 

Vinica

 

Sliki iz internetne strani Harvardovega Peabody Museuma: http://www.peabody.harvard.edu/ :

slika 1: Bronasti pektoral z obeski in fibulo z jantarnimi gumbi; slika 2: Bronasti pektoral z zvončki, oba iz lokacije Šlemine pri Vinici.

Rad bi se zahvalil Andreji Milavec, da me je opozorila na publikacijo »A Noble Pursuit«, kjer srečamo novejše fotografije tega materiala

Dodajte komentar
Komentarji

verena perko, 25.05.2011, 09:45
Čestitke, Janez! V. Perko

Trenutno ni aktivne ankete

KAM V BELI KRAJINI

  • Trenutno ni napovedanih dogodkov.