Sobota, 18. Maj 2024, 02:01

Na srečanju gospodarstvenikov o aktualnih razmerah

Petek, 18. Februar 2011, 14:57

Črnomaljsko gospodarstvo

V okviru praznovanja občinskega praznika je včeraj županja Črnomlja Mojca Čemas Stjepanovič povabila na srečanje predstavnike gospodarstva. Tema pogovora so bile aktualne razmere v gospodarstvu.

 

»Moja želja je, da se srečali vsaj enkrat letno in si izmenjali mnenja. Občina sicer ne more odpirati podjetij, lahko pa odločilno pripomore pri ustvarjanju infrastrukturnih pogojev,« je uvodoma dejala županja Čemas Stjepanovičeva, ki v mesecih po izvolitvi največ časa in truda namenja elektrifikaciji, tretji razvojni osi (državni prostorski načrt bo predstavljen 4. marca na Otočcu) in nadaljevanju gradnje črnomaljske obvoznice, ki je zastala zaradi potrebne spremembe namembnosti zemljišča. Opozorila je na ukrepe državne pomoči Pokolpju, ki bodo razpisani po sprejetju zakona o skladnem regionalnem razvoju. Ukrepe sta predstavila direktor RIC Bela krajina Peter Črnič in Vesna Fabina, ena od treh strokovnih sodelavk (za vsako občino ena), ki jih je država za pomoč in svetovanje podjetnikom zaposlila prav v okviru pomoči Pokolpju. Program do leta 2016 predvideva šest ukrepov: za spodbujanje konkurenčnosti, za garancije s subvencijo obrestne mere za razvojne kredite, povračilo prispevkov za novo zaposlene delavce, spodbude za razvoj podeželja, davčne olajšave za zaposlovanje in investicije ter ukrepe, ki zadevajo kohezijsko politiko, kot je železniška in cestna infrastruktura. V okviru programa pomoči namerava država prijaviteljem iz področja Pokolpja zagotoviti 40 milijonov evrov. Zakon o skladnem regionalnem razvoju je februarja prestal dve branji v državnem zboru, upati je, da bo v tretjem branju tudi sprejet. Sledi potrditev programa pomoči na vladi in nato čim prej objava razpisov, saj bo treba prve 4 milijone evrov porabiti do konca naslednjega leta.   

 

V pomoč podjetnikom in obrtnikom bodo tudi informacije s portala www.ric-belakrajina.si, ki ga je predstavil Gregor Jevšček, in ugodna posojila Slovenskega regionalnega razvojnega sklada, ki ga bolj poznamo pod imenom »ribniški sklad«. Letno odobri 30 milijonov posojil z obrestno mero od euribor + 0,4 do največ 1,0 % letno. Kot je dejal direktor Velislav Žvipelj je bil sklad, ki je bil ustanovljen leta 1995, sprva bolj namenjen kmetov, kasneje pa podjetnikom. Trenutno je odprt razpis za ugodna posojila za začetne projekte podjetniškega značaja in za dopolnilne dejavnosti oz. trženje kmetijskih proizvodov v višini 6,3 milijona evrov.   

»Zadnji dve leti sta bili la družbo Livar težki,« je povedal predsednik uprave Livarja Damjan Debeljak. Tudi odpuščati so morali, na srečo pa trendi za naslednje mesece kažejo boljše čase. Kapacitete so zasedene 90-odstotno, v zadnjem obdobju so spet zaposlili 20 ljudi in je zdaj redno zaposlenih v Črnomlju 263, v Ivančni Gorici pa 291, ob tem pa na obeh lokacijah še 140 pogodbenih delavcev. »Če bodo trendi obveljali, bo naše poslovanje spet pozitivno,« napoveduje Debeljak, ob tem pa opozarja, da se lahko razmere na trgu hitro spremenijo. Dobro je, da Livar kar 90 odstotkov izdelkov izvozi, saj se razmere doma slabšajo.

 

Največji delodajalec v občini je nekdanji Danfoss Compressors, ki je – potem ko ga je lani prevzel holding Aurelius, spremenil ime v Secop kompresorji. Usmeritev novih lastnikov je, da bi se moralo število zaposlenih zmanjšati za 300 do 400 ljudi. Konec januarja je bilo zaposlenih 1.005 ljudi, od tega 45 prek agencije. »Trenutna strategija podjetja na dolgi rok ne omogoča dolgoročne možnosti razvoja, zato smo v Črnomlju sami predlagali nekatere možnosti,« je povedal direktor Matjaž Strmec. Konkretnejše usmeritve novih lastnikov pričakujejo do konca tega meseca.

 

Srečanje gospodarstvenikov

 

»Če ne bi bil optimist, bi tudi sam že razmišljal o drugih opcijah. Že leta 2004 npr. je bilo napovedano zmanjšanje zaposlenosti za 400 ljudi. Naš namen je, da obdržimo čim več ljudi, to je garancija za obstoj, ker sami stroji niso vredni nič. Zdaj je znano tudi, da se stvari v Belorusiji ali na Kitajskem niso izkazale tako poceni, kot je bilo videti na začetku. Stanje na trgu je ta trenutek dobro, morda scenarij ne bo tako črnogled. Dolgoročno pa podjetje s 1.200 zaposlenimi in proizvodnjo, kot jo ima, ni prava perspektiva.« Podjetje je lani poslovalo pozitivno in je ustvarilo 154 milijonov evrov prometa. To leto načrtujejo 15-odstotno zmanjšanje proizvodnje. Potem ko so delali v štirih izmenah zdaj prehajajo na normalen troizmenski ritem. Do meseca aprila naročila presegajo plan za 13 odstotkov.

 

Podjetniki so opozorili še na nekatere druge aktualne težave: obnovo partizanke, za tovornjake zaprt mejni prehod na Vinici, reference gradbenikov, kreditno politiko bank … Predsednica Obrtno-podjetniške zbornice Črnomelj Pavlina Svetič je zbrane seznanila s pogovori, ki jih ima vodstvo zbornice z državo in težkim položajem, ki je obrtnike in male podjetnike pripeljalo do tega, da so zagrozili z državljansko nepokorščino.

Andreja Milavec

Dodajte komentar
Trenutno ni aktivne ankete

KAM V BELI KRAJINI

  • Trenutno ni napovedanih dogodkov.