Četrtek, 2. December 2021, 08:08

Mestna godba Metlika praznuje 160-letnico delovanja

Sreda, 30. Junij 2010, 15:50

Belokranjska glasbena scena junij

Mestna godba Metlika, ki je v začetku junija praznovala 160-letnico delovanja, je med tremi najstarejšimi godbami v Sloveniji. Njeno delovanje se razprostira skozi tri stoletja in štiri države, Avstro-Ogrsko, predvojno Jugoslavijo, SFRJ in Slovenijo. 

 

Metliški rojak Ivan Navratil je godce prvič omenil že leta 1829, ki so igrali v pustnem sprevodu. Znani jezikoslovec je igranje metliške muzike v svojih spisih omenil še dvakrat in sicer leta 1847, ko so v Metliki dobili nove zvonove ter naslednje leto, ko je avstrijski cesar Ferdinand I. dal narodom novo ustavo. Prvi podatek o pravi godbi zasledimo v poročilu Janeza Mullerja, ki piše, da so leta 1850 Metličani s pomočjo domačega župnika Vincenca Vovka ustanovili godbo.

 

Do konca 1. svetovne vojne se je pri godbi izmenjalo več kapelnikov, to so bili nekdanji podkapelnik pri domačem pešpolku v Ljubljani Lavoslav Colnar, nadučitelj Vincenc Šturm, krojaški mojster Franc Golob, glasbenik pri novomeški godbi Karel Kresal, nekdanji novomeški kapelnik Karel Langer, stari metliški muzikant Janez Škof in davčni izterjevalec Jože Finžgar. To so bili časi, ko je v godbi delovalo od 8 do 13 članov. Do 2. svetovne vojne je članstvo v Mestni godbi naraslo na okrog 25 godbenikov po zaslugi kapelnikov Josipa Podbregarja, želez-niškega uradnika in Ivana Drobniča, vodja zemljiške knjige v Metliki.

 

V začetku februarja 1941 so v Sokolskem domu pripravili koncert, kar je bil razen nastopa na pustovanjih, zadnji nastop metliške godbe pred drugo svetovno vojno. Po kapitulaciji Jugoslavije so mesto zasedli Italijani in zahtevali, da godba spremlja njihove vojaške in politične manife-stacije. Člani so nekajkrat res nastopili na pro-slavah italijanske vojske, potem pa se je godba konec leta 1941 razšla. Večina godbenikov je takrat sodelovala z Osvobodilno fronto, več jih je odšlo v partizane.

 

Godba je po vojni dobila nazaj inštrumente, ki pa so bili v glavnem že skoraj dotrajani, nekaj se jih je tudi izgubilo. Metliški godbeniki sprva niso kazali kakšne posebne volje do igranja, a so na prigovarjanje domačinov in nove oblasti le pričeli razmišljati, da bi godbo obnovili. Tako je kapelnik Ivan Drobnič v aprilu leta 1946 spravil skupaj peščico starih godbenikov, potem ko je član godbe Mirko Trampuš popravil nekaj inštrumentov. Prvič so nastopili 26. aprila zvečer ob kresu na Veselici.

 

Vrsto let  je imela godba veliko težav s financami, instrumenti in uniformami. Vendar se je to v 70. letih  pričelo obračati na bolje. Godbeniki so začeli pripravljati celovečerne koncerte, odhajali so na gostovanja in igrali ob številnih praznikih ter drugih priložnostih. Ob 120-letnici so pripravili prvo srečanje in parado godb v Metliki. Takrat je bilo prvič v godbo včlanjeno več kot 30 godbenikov, deset let pozneje pa jih je bilo včlanjenih že 50. Od konca 2. svetovne vojne do sredine 90. let so godbo uspešno vodili še kapelniki Silvo Mihelčič, Ivan Jerina in Stane Križ, zadnjih 15 let pa deluje pod vodstvom dirigenta Rafka Ogulina.

 

Metliška mestna godba šteje približno 60 članov, ki redno prirejajo koncerte, gostujejo v domovini in tujini, igrajo ob različnih priložnostih v domači občini in drugje. Zadnja leta je godba obnovila svoje igralne prostore, nakupila nove instrumente in dokupila uniforme za godbenike.

 

Godbeniki se trudijo v svoje vrste pridobiti čim več mladih članov, saj le tako ohranjajo tradicijo. Med najstarejšim in najmlajšim godbenikom je več kot šestdeset let razlike. Poleg kapelnika ima pri metliški godbi pomemben položaj tudi njen predsednik. V zadnjih 40. letih so ji predsedovali Jože Pirkovič, Pavle Starc, Miran Mežnaršič, Darko Molek, Janez Majzelj, Jože Vraničar (M), Jože Vraničar(R), Vekoslav Bezek, Ivan Kapušin, Albin Kotar, Bojan Flajnik, Gregor Prevalšek, Mirko Dokl, zdaj pa je na njenem čelu Toni Rus.

Metliška godba se vsako leto že tradicionalno predstavi na številnih prireditvah, kot so pustna povorka, velikonočna procesija, zaviranje kola na velikonočni ponedeljek, pohod okoli Metlike ob mestnem prazniku, prvomajska budnica, Vinska vigred v maju, junijsko srečanje godb Dolenjske in Bele krajine, poletni koncert na grajskem dvorišču v sklopu prireditev Pridi zvečer na grad, Kolpa na Kolpi konec avgusta, komemoracija ob dnevu mrtvih, nastopi ob občinskem prazniku v novembru, tradicionalni božično-novoletni koncert z gosti – Z godbo v Novo leto ter Silvestrski pohod po Urba-novi poti.

 

Metliški godbeniki, ki so se lani ob občinskem prazniku preselili v nove prenovljene prostore v Makarjevo hišo na Cesti bratstva in enotnosti, so ob 160-letnice delovanja program praznovanja razdelili na dva dela. V petek, 4. junija 2010 so pripravili slavnostni koncert na dvorišču metliškega gradu. Ob tej priložnosti so pred veliko množico navdušenih Metličanov in gostov odigrali skladbe Logarska dolina, Al me boš kaj rada imela, Vzameš me v roke, Children Of Sanchez, Ribari, Da te mogu pismom zvati, El Cumbanchero, Naš jubilej in Rap Art. Slavnostni govornik je bil Igor Tršar, direktor Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Ta večer so v sodelovanju z Belokranjskim muzejem na temo 160 let Mestne godbe Metlika odprli tudi razstavo v Ganglovem razstavišču.

 

V soboto, 5. junija, pa so metliški godbeniki priredili že tradicionalno 32. srečanje pihalnih orkestrov in godb Dolenjske in Bele krajine, na kateri so poleg Metličanov sodelovali še Godba Stična, Godba na pihala Črnomelj, Pihalni orkester Kočevje, Godba Lukovica, Mestna godba Novo mesto, Pihalni orkester Kostanjevica na Krki, Ribniški pihalni orkester, Godba Semič, Občinski pihalni orkester Trebnje, Pihalni orkester občine Šentjernej in Mengeška godba. Povorka sodelujočih godb in štirih mažoretnih skupin se je vila po Cesti bratstva in enotnosti od Kulturnega doma do Gasilskega doma, kjer so vsi sodelujoči skupaj zaigrali tri skladbe. Nato sta zbrane najprej pozdravila predsednik Mestne godbe Metlika Toni Rus ter predsednik Zveze pihalnih orkestrov in godb Dolenjske in Bele krajine Janez Selak. Kakor se spodobi, je zbrane nagovorila tudi Renata Brunskole, predsednica prireditvenega odbora praznovanja 160-letnice Mestne godbe Metlika, županja in poslanka Državnega zbora Republike Slovenije. Slavnostni govornik pa je bil dr. Franci Križanič, minister za finance v Vladi Republike Slovenije.

 

Med aktivnimi člani Mestne godbe Metlika je veliko mladih glasbenikov, kar pomeni, da godbeništvo na vinorodnem območju med Kolpo in Gorjanci tudi v prihodnje ne bo zamrlo.

 

RUDI VLAŠIČ

 

BELOKRANJEC, JUNIJ 2010, številka XIII/6

Dodajte komentar
Trenutno ni aktivne ankete

KAM V BELI KRAJINI

  • Trenutno ni napovedanih dogodkov.