Ponedeljek, 3. Avgust 2020, 22:30

Je steljnik izkrčen gozd ali zaraščen travnik?

Petek, 19. Marec 2010, 11:47

Steljniki

Oboje, pa še veliko drugega. V simbiozi združuje tako različni brezo in praprot (steljo), da eni steljnikom pripisujejo celo magično moč. 

 

Občine Črnomelj, Metlika in Semič so lani začele izvajati 90 tisoč evrov vreden projekt Revitalizacija belokranjskih steljnikov, ki ga je podprl tudi Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Pri tem sodelujejo z Zavodom za varstvo narave Novo mesto in Krajinskim parkom Kolpa. Zaraščanju želijo iztrgati vsaj 20 hektarjev steljnikov, jih narediti prepoznavne kot belokranjsko posebnost ter omogočiti redno koriščenje in vzdrževanje. V okviru projekta so popisali belokranjske steljnike (največ ji so v okolici Vinomerja, Marindola in Adlešičev) in jih začeli čistiti. Pri tem se držijo naravovarstvenih usmeritev, naj strojna dela (sečjo odvečnih dreves in mulčenje steljnikov) opravljajo v času »zimskega spanja« od septembra do marca. Pripravili so več delavnic po vsej Beli krajini, oblikovali bodo tudi nove produkte, povezane s steljniki in praprotjo. Fotografija je z včerajšnje (18. marec) delavnice v semiškem kulturnem centru, na kateri so projekt predstavili (z leve) Jože Nemanič, Tatjana Hutar in Mojca Črnič.

Steljniki ob cesti v Drašiče

 

Steljnik je izraz za pašnik – travnik s prevlado breze in orlove praproti, ki je zaradi grabljenja listja in košnje podrasti postopoma izpodrinil prvotni nižinski gozd belega gabra in hrasta. Steljniki na Vinomerju so drugačni semiških, ki so manjši, in od marindolskih, v katerih je veliko brinja.  Pri čiščenju se ohranja breza in brinovje, odstranjuje pa tujerodne vrste robinijo, veliki pajesen, smreko in viniko. Da bi očiščene steljnike ohranili, jih bo treba vsaj enkrat letno pokositi ali pa na pašo pripeljati živino. Možno jih bo vpisati v GERK-e in za hektar dobiti od 170 do 400 evrov subvencij.

Andreja Milavec

Dodajte komentar
Trenutno ni aktivne ankete

KAM V BELI KRAJINI

  • Trenutno ni napovedanih dogodkov.