Nedelja, 25. September 2022, 23:29

Izvor ohranja glasbeno dediščino Žumberka

Torek, 16. Julij 2013, 15:57

Belokranjska glasbena scena: Izvor ohranja glasbeno dediščino Žužemberka

Društvo Žumberčanov in prijateljev Žumberka Metlika je bilo v juniju 2006 sprva ustanovljeno kot podružnica KUD Žumberak Novo mesto z namenom organiziranja Žumberčanov, ki živijo predvsem v Metliki, Beli krajini in zahodnem delu Žumberka na Hrvaškem. Društvo naj bi nadaljevalo tradicijo novomeškega društva. V njegovem okviru delujeta dve glasbeni skupini, starejša in otroška tamburaška skupina – Mladi izvor, ki ohranjata tradicionalno melodijo in pesem, ki se je nekoč in se še danes poje v Žumberku.

 

 

Po dveh letih delovanja so se kot podružnično društvo v Metliki osamosvojili, izbrali ime društva ter se registrirali. Društvo je odprtega tipa, zato so v njem včlanjeni tudi drugi prijatelji Žumberka, predvsem Slovenci. O tem priča že naziv društva, za katerega je dal idejno zasnovo Branko Čulig. Društvo je samostojno in nepridobitno združenje prijateljev kulturnih vrednot  in tradicije s področja Žumberka.

Njegovo poslanstvo je ohranjanje in negovanje zgodovinske, folklorne in kulturne identitete ter dediščine  prednikov Uskokov, ki so v 15., 16. in 17. stoletju preselili iz krajev pod turško oblastjo na ozemlje takratne Avstrije in beneške republike – današnji Žumberak ter ohranjanje jezika ter drugih vrednot kulturno-zgodovinskega značaja. S svojimi člani razvijajo vrednote prijateljstva, sožitja in lojalne privrženosti tako Sloveniji kot Hrvaški. Obenem negujejo in krepijo sožitje in prijateljske odnose med narodoma Slovenije in Hrvaške ter ohranjajo stike z matičnim narodom.

Glede na to da je društvo edinstvena in maloštevilna skupina, ki šteje okoli 150 članov, si želi opozarjati nase predvsem na področju kulture. Z besedo, pesmijo in plesom spodbuja kulturni razvoj in omogoča tako članom kot javnosti bližje in podrobneje spoznavati uskoško kulturo.

Društvo Žumberčanov in prijateljev Žumberka Metlika širi in popularizira svojo kulturno dejavnost in ljudsko izročilo tudi s pomočjo medijev in vsakoletnim izdajanjem glasila Žumberački izvor, ki ga ureja uredniški odbor.   Tiskan je v slovenskem in hrvaškem jeziku in tako informira javnost o kulturi Žumberčanov in delovanju društva. Glasilo brezplačno prejemajo vsi člani društva, knjižnice in muzeji v Novem mestu, Metliki in Radatovićih. Prispevke za objavo v glasilu pripravljajo kar sami člani društva. Vsako glasilo je tudi podrobno predstavljeno občanom na posebnih prireditvah. Poleg navedenega se društvo povezuje in vzdržuje stike z drugimi kulturnimi društvi v lokalnem okolju pa tudi v tujini, organizira izlete in druženja za svoje člane, pripravlja in organizira meddruštvena srečanja in skupne nastope.

V okviru društva delujeta dve glasbeni skupini, starejša in otroška tamburaška skupina – Mladi izvor, ki ohranjata tradicionalno melodijo in pesem, ki se je nekoč in še danes pela v Žumberku. Predvsem pa želimo to znanje prenesti na mlade generacije.

 

O tem smo se pogovarjali s podjetnikom Brankom Čuligom iz Metlike, ki igra pri glasbeni skupini Izvor, skrbi pa tudi za repertoar, izbor glasbe in nastope.    

 

 

Na kakšen način v Društvu Žumberčanov ohranjate glasbeno dediščino prednikov, ki so tu živeli?

Ohranjamo jo z zapisom in izvajanjem melodij in plesov naših prednikov. Gradivo dobimo v drugih društvih Žumberčanov, na primer v Novem mestu in Samoboru, pa tudi s pomočjo ustnega izročila starejših članov. Sami zapisujemo in oblikujemo zaključene celote – pevske in plesne. Izbira melodij in plesov je zelo široka, saj gre povečini za stare narodne pesmi iz Hrvaške, Bosne in Srbije, ki pa se med našim in vzhodnim Žumberkom zelo razlikujejo.

 

 

Delujeta dve skupini. Nam lahko o njih poveste kaj več?

Skupina Izvor ima štiri stalne člane – Vlado Lovrekovič - harmonika, Marko Cipurič - kitara, Martin Matekovič - bas in jaz - vokal in po potrebi bas. Za izbiro glasbe skrbim povečini sam, notno pa jo urediva z Markom. Za večje nastope se nam pridružijo člani moje bivše glasbene skupine Jože Hadjur in še nekateri drugi.

Skupina Mladi izvor pa deluje pod vodstvom Marka Cipuriča. Organizirana je kot tamburaška skupina s klasično instrumentalno zasedbo. Marko izbira glasbo, skrbi za aranžmaje in poučuje učence. Skupina deluje od leta 2010 in ima 11 članov in članic. Bisernice igrajo Kaja Rušnov, Eva Šandor in Nika Brdar, brač Vita Šandor, Lorena Car, Robert Strahinić in Gregor Dragišić, čelo Tea Šandor, bugarijo Alan Rušnov in po potrebi Marko Cipurič, bas pa Leon Brdar. Glasba, ki jo ohranjata skupini, zajema najbolj pogosto pete melodije v tem delu Žumberka.  

 

 

 

 

Kje najdete stare pesmi, ki so jih Žumberčani nekoč prepevali? Gre za izročilo starejše generacije ali imate notne zapise?

Večino starih pesmi smo zapisali po izročilu starejših članov. Gre v glavnem za znane melodije širšega prostora bivše države z novejšo izvedbo. Poskušamo ohranjati originalnost žumberačke izvedbe. Večino melodij smo notno obdelali in v kratkem bomo izdali pesmarico z notami in besedilom za mlajše generacije. S tem se trenutno ukvarjam osebno.

 

 

Dobivate za delovanje kakšna sredstva?

Nekaj sredstev za nakup instrumentov za Mladi izvor smo dobili od občine in sponzorjev. To so predvsem naši člani, ki podpirajo delovanje društva. Vsako leto se prijavljamo tudi na razpise Javnega sklada Republike Slovenije, kjer uspemo pridobiti nekaj denarja.

 

 

S kakšnimi težavami se ubadate?

Kot vsa društva tudi nas pesti pomanjkanje časa in finančnih sredstev. Kot muzikantje živimo precej geografsko narazen in vsak ima svojo službo ter vsakodnevne obveznosti, zato se precej težko zberemo za vaje. Nekoliko lažje je pri mladih, saj jih večina živi v Metliki. Glede sredstev smo iznajdljivi in jih zbiramo kar sproti.

 

 

Kako pridete do podmladka, kako uspete pritegniti mlajše generacije?

Mladi so postali del društva na zelo preprost način. Ob druženju v klubskih prostorih so prihajali s starši in nas poslušali, kako igramo in prepevamo ter opazovali, kako se njihovi starši ob tem zabavajo kljub težkim časom. Bilo je več pobud s strani mladih, da bi tudi sami želeli kaj zaigrati in zapeti. Mogoče je razlog tudi v dobrih družinskih odnosih, ki pa jih je žal vse manj.

 

 

Vam občina Metlika stoji ob strani?

Kot smo že omenili, nas občina podpira finančno. Vsako leto se prijavimo na razpis za delovanje kulturnih društev v občini, kjer nam odobrijo določena sredstva. Od vsega začetka pa imamo tudi moralno podporo, saj smo med bolj aktivnimi kulturnimi društvi v občini. Prispevamo k raznolikosti kulturne ponudbe v občini in s tem k bogatitvi kulture.

 

 

Ob katerih priložnostih nastopate?

V prostorih društva nastopamo ob najrazličnejših priložnostih, prav tako pa tudi na občnih zborih, piknikih, različnih dogodkih in predstavitvah. Vse več pa nastopamo tudi na prireditvah po Beli krajini, kot so Vinska vigred, Jurjevanje, Pridi zvečer na grad, nastopamo pa tudi pri ostalih žumberačkih društvih, ko nas povabijo.

 

 

Kdo so najbolj prizadevni člani v glasbenih skupinah?

Marko Cipurič je zagotovo najbolj zavzet in vpet v učenje in ustvarjanje tamburaške skupine, jaz skrbim za repertoar, zapise in nastope skupine Izvor. A tudi brez ostalih članov skupine ne bi šlo. Naš glavni povezovalni člen pa je seveda predsednica društva Branka Klarič.

 

 

Boste svojo glasbo predstavili tudi širše, po vsej Sloveniji?

Za enkrat se o tem še nismo pogovarjali. Počakajmo na razvoj in napredek skupine Mladi izvor. Menim, da si bodo mladi kmalu poskušali utreti pot preko Gorjancev, mi starejši pa jim bomo nudili vso pomoč, če jo bodo seveda potrebovali.

 

Rudi Vlašič

Belokranjec, februar 2013, št. 2/XVI

 

Dodajte komentar
Trenutno ni aktivne ankete

KAM V BELI KRAJINI

  • Trenutno ni napovedanih dogodkov.