Sreda, 26. Februar 2020, 08:35

Novice

Iz materialne dediščine Bele krajine: Jupiterjev oltar iz Kučarja

Četrtek, 29. Julij 2010, 12:45

  Tokrat si bomo ogledali zanimivo najdbo iz že večkrat izpostavljene in poudarjene lokacije Kučar pri Podzemlju. Kot že omenjeno spada Kučar med najpomembnejše arheološke lokacije na Slovenskem, saj nam ponuja bogato bero arheološkega materiala od časa bronaste dobe (konec 2. tisočletja pr. n. št.) pa vse do pozne antike (konec 3. st.-5. st. n. št). Govorili smo že o najdbah srebrnega križca in glinene igračke (konjička), tokrat pa so bomo ogledali najdbo jupiterjevega oltarja, ki nam sporoča zanimive podatke o ozemlju današnje Bele krajine v času 3. st. n. št.   Leta 1976 je bil med izkopavanji pri spodnji zgodnjekrščanski cerkvi na Kučarju najden precej poškodovan jupiterjev oltar (ara Iovis), ki je bil vzidan v spodnji zid cerkve. Oltar je izdelan iz apnenca, visok 120 cm in širok 60...

Iz materialne dediščine Bele krajine: Palmetasta spona in gumba iz Semeniča nad Gabrom

Sreda, 30. Junij 2010, 12:38

  Najdbe iz Bele krajine, ki spadajo v čas železne dobe smo predstavili že večkrat, večinoma je šlo za najdbe iz Kučarja nad Podzemljem in Šlemin nad Vinico. Železno dobo delimo v dve obdobji, starejšo železno dobo ali halštat (750-300 pr. n. št.) in mlajšo železno dobo ali laten (300-35 pr. n. št.). Obe obdobji nosita ime po najdiščih, kjer so arheologi prvič naleteli na bogat material, ki je izpričeval drugačno skupino oz. dobo. Vas Hallstatt se nahaja v Avstriji, La Tene pa je prav tako vasica v Švici. Tudi v Beli krajini imamo najdišče, ki je dalo ime skupini, ki se je nahajala na območju Bele krajine v času latena, Šlemine pri Vinici, ki so tako dale ime Viniški skupini. Že večkrat je bilo poudarjeno, da se Viniška skupina, čeprav z dvomom (Božič, AV52) dodeljuje...

Iz materialne dediščine Bele krajine: Poznoantični mozaik iz Črnomlja

Nedelja, 30. Maj 2010, 23:19

V letih 1989 - 1990 so bili pri izkopavanjih na lokaciji cerkve sv. Duha v Črnomlju najdeni ostanki poznorimskodobne naselbine, katere najdba je presenetila strokovno javnost. Naselbina, o kateri prej ni bilo znano povsem nič, je ponudila poleg najdbe poznorimskodobnega obzidja in zgodnjekrščanske cerkve še vrsto zanimivih manjših najdb, o katerih smo že govorili (Belokranjec - junij 2009, julij 2009). Tukaj pa bi izpostavil najlepšo in zelo zgovorno najdbo mozaika na lokaciji cerkve sv. Duha. Tehnika izdelave mozaikov, podob sestavljenih iz manjših delcev, se je razvila na bližnjem vzhodu (Mezopotamija, današnji Irak), in najstarejše najdbe, ki potrjujejo uporabo te umetniške tehnike, segajo v čas 3. tisočletja pr. n. št. V najzgodnejših primerih gre za kombinacije različnih materialov, ki so se postopoma...

Iz materialne dediščine Bele krajine: Antenski meč s Kučarja

Petek, 30. April 2010, 23:07

V januarskem prispevku smo si ogledali primer mlajšeželeznodobnega orožja, Makhairo iz lokacije Stražnji dol pri Vinici. Tudi v tokratnem prispevku bi pogledali zanimiv vojaški arheološki drobec. O lokaciji Kučar pri Podzemlju smo pisali že večkrat, v zadnji številki (marec 2010) smo si ogledali najdbo igračke, konjička na kolesih, tokrat pa bi pogledali predmet vojaške narave, antenski meč, ki govori o železnodobni eliti, ki je bivala na lokaciji današnjega Kučarja pri Podzemlju.   V starejši železni dobi, kot smo že pisali, je ozemlje današnje Bele krajine spadalo v okvir t. i. Dolenjske skupine, ki je, poenostavljeno, obsegala prostor med Savo in Kolpo. Najpomembnejša arheološka najdišča, ki pričajo o tej skupini so Stična, Novo mesto, Šmarjeta, Golek pri Vinici, Črnomelj,...

Iz materialne dediščine Bele krajine: Konjiček s Kučarja

Torek, 30. Marec 2010, 23:15

Lokacija Kučar pri Podzemlju spada med najbolj pomembne arheološke lokacije na Dolenjskem in v Beli krajini. Njena bogata preteklost ponuja material različnih predzgodovinskih in zgodovinskih epoh, od starejšeželezodobne naselbine do dveh poznoantičnih, zgodnjekrščanskih cerkva, ki govorijo o regionalni pomembnosti lokacije. Govorili smo že o zanimivi najdbi s Kučarja, iz časa pozne antike (Belokranjec, september 2009), časa umikanja rimskega sveta novim prebivalcem. V tem prispevku pa bi si ogledali drobec iz prazgodovine, iz časa starejše železne dobe (900-400 pr. n. št).   Med bolj zanimive najdbe s Kučarja gotovo spada majhen, iz gline narejen konjiček na štirih kolescih. Na prvi pogled rahlo nejasna najdba nam ob razmisleku in ugotovitvi, da gre dejansko za otroško igračo, ponudi vpogled v zelo intimen in slabo...

Trenutno ni aktivne ankete

KAM V BELI KRAJINI

  • Trenutno ni napovedanih dogodkov.