Sreda, 28. Februar 2024, 20:12

Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka na avtocesti A2 Karavanke – Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline

Četrtek, 27. Januar 2011, 10:43

Cesta

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor koordinira postopek priprave Državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka na avtocesti A2 Karavanke – Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline (v nadaljevanju DPN). Trenutno je DPN v fazi, ko so zaključene vse strokovne podlage, okoljsko poročilo in na podlagi teh je narejen osnutek DPN. V skladu s predpisi je potrebno pridobiti še pozitivno mnenje o ustreznosti okoljskega poročila. Takoj po prejemu tega mnenja bo objavljeno javno naznanilo o javni razgrnitvi osnutka DPN in okoljskega poročila. Predvideva se, da se bo javna razgrnitev pričela v februarju. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni, vsa izdelana gradiva bodo javnosti dostopna na vpogled v občinskih prostorih tistih občin, kjer je načrtovana prostorska ureditev ter na Ministrstvu za okolje in prostor. V času javne razgrnitve bo v vsaki občini v popoldanskem času izvedena javna obravnava, kjer bodo pripravljavci osnutka državnega prostorskega načrta le-tega predstavili in odgovarjali na vprašanja prisotnih. V okviru javne razgrnitve bo imela javnost pravico dajati pripombe in predloge na osnutek državnega prostorskega načrta in okoljsko poročilo.

O točnem datumu začetka in trajanja javne razgrnitve ter o točnih datumih javnih obravnav bo javnost seznanjena z javnim naznanilom, ki bo objavljeno na spletnih straneh občin in Ministrstva za okolje in prostor ter z objavo v enem od lokalnih medijev.

 

Ministrstvo za okolje in prostor

Direktorat za prostor

Dodajte komentar
Trenutno ni aktivne ankete

KAM V BELI KRAJINI

  • Trenutno ni napovedanih dogodkov.