Četrtek, 2. December 2021, 07:24

Budno oko: Se obeta temeljita prenova ribnika v Prilozju?

Petek, 30. Julij 2010, 13:07

julij budno oko

Ribnik Prilozje, ki velja za eno od pomembnih turističnih točk v metliški občini, je v lasti Ribiške družine iz Metlike. Na žalost obratuje samo med vikendi in takrat je možno kupiti dnevno ribolovno dovolilnico za ribolov z največ dvema palicama. V ribniku živijo ciprinidne vrste rib kot so krap, linj, ploščič in som. V kolikor ima ribič namen ribo upleniti, jo je po končanem ribolovu dolžan odkupiti. Lahko pa se odloči za režim ribolova na tako imenovan način catch & release (primi in pusti), pri katerem je dovoljen način ribolova samo s trnki brez zalusti, ki ne poškodujejo rib, pa tudi ribo je lažje odpeti in jo nepoškodovano vrniti nazaj v ribnik.

 

Objekti na ribniku so od leta 2002 v najemu, pogodbo o najemu in prodaji ribolovnih dovolilnic  imajo sklenjeno z gostilno Kapušin iz Krasinca. Na podlagi pogodbe je za objekte na ribniku ter urejanje okolice ribnika dolžan poskrbeti najemnik, za ribji živelj pa skrbijo v RD Metlika z vsakoletnimi vlaganji v skladu z veljavnim ribiško- gojitvenim načrtom.

 

Ker že dve leti ni bilo na ribniku opaziti nobenih vzdrževalnih in obnovitvenih del, ki bi bila nujna, smo za pojasnilo povprašali predsednika Ribiške družine Metlika Staneta Bajuka. Ta pojasnjuje: "Pred nami je obnova ribnika. Računali smo, da bomo uspešni na razpisu in v zadnjem času nismo hoteli po nepotrebnem trošiti finančnih sredstev, ki jih bomo krvavo potrebovali za obnovo in gradnjo ribiškega doma. Seveda se ves čas zavedamo, da je potrebno ribnik spraviti v spodobno stanje.  Ko bo ribnik obnovljen, bo naša naloga vzorno skrbeti za objekte in okolico. V kolikor bo znova prišlo do najema objektov, pa bo obveznosti iz pogodbe res potrebno izvrševati."

 

Ali torej RD Metlika kot upravljavec načrtuje temeljito obnovo ribnika? Stane Bajuk pravi: "Že nekaj let se trudimo skupaj z Občino Metlika, ki je solastnik ribnika, urediti lastništvo na spodnjem ribniku ter temeljito prenovo ribnika, objektov ter okolice ribnika. V ta namen smo se pred dvema letoma z občino prijavili na razpis za evropska sredstva v sklopu OP IPA, na katerem so lani projekt obnove ribnika v Prilozju odobrili. S pridobljenimi sredstvi se bo tako uredilo lastništvo spodnjega ribnika, uredilo se bo dno in brežine ribnika ter zapornice na ribniku. Prav tako bomo sredstvi uredili obhodno učno pot, prostor za piknik, parkirišča, dovozno pot, uredil pa se bo tudi večnamenski objekt za potrebe ribičev in informiranja obiskovalcev ribnika."

 

Kakor kaže, bo ribnik v Prilozju kmalu zaživel v novi podobi. Družina si že nekaj let prizadeva zgraditi ribiški dom, ki bi služil boljšemu delovanju in razvoju sladkovodnega ribištva pri nas, predvsem pa bi tovrsten objekt služil boljšemu druženju, povezovanju, izmenjavi izkušenj, izobraževanju, delu z mladimi ribiči pa tudi za potrebe delovanja društva in njenih organov. Žal pa zaradi pomanjkanja finančnih sredstev tovrstne investicije ni bilo možno izpeljati. Z uspešnim kandidiranjem na razpisu in predvideno obnovo ribnika na Prilozju pa so sanje metliških ribičev postale realnost, saj je v sklopu projekta predvidena izgradnja večnamenskega objekta, ki bo služil tudi ribičem. In upamo, da bodo takrat vsi turisti, izletniki, obiskovalci in prijatelji Bele krajine lahko to privlačno turistično točko v poletnem času obiskali tudi med tednom, ne le ob vikendih.

Besedilo in foto: Rudi Vlašič

 

BELOKRANJEC, št. 7/XIII, julij 2010

Dodajte komentar
Trenutno ni aktivne ankete

KAM V BELI KRAJINI

  • Trenutno ni napovedanih dogodkov.